Rak przejściowokomórkowy występuje najczęściej w obrębie: