W badaniu usg zdrowego płuca przy niezwiększonej ilości płynu w opłucnej obserwuje się wszystkie niżej wymienione, z wyjątkiem: