Proszę wskazać prawidłowe zdanie na temat badania MR piersi: