Dla zmiany o charakterze torbieli olejowej nie jest prawdą, że: