Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zmian w wątrobie w badaniu TK: