Płat ogoniasty wątroby to w mianownictwie Couinauda segment: