Który z guzów złośliwych wątroby może ze względu na charakter wzmocnienia kontrastowego w badaniu TK imitować naczyniaka jamistego?