Badaniem z wyboru przy klinicznym podejrzeniu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego jest: