U 11-letniego chłopca stwierdzono patologiczne złamanie szyjki kości udowej z jej zniekształceniem w kształcie „laski pasterza” oraz rozległą zmianę o wyglądzie matowego szkła zlokalizowaną w przednim odcinku VI żebra po stronie lewej. Obraz ten typowy jest dla: