Które spośród wymienionych cech charakteryzujących CPM (central pontine myelinolysis - centralną mielinolizę mostu) jest fałszywe?