Na radiogramie klatki piersiowej w projekcji bocznej można ocenić pasmo tchawiczo-przełykowe, które w warunkach prawidłowych nie powinno przekraczać 5mm grubości. Jego pogrubienie jest najczęściej związane z: