Zwyrodnienie (dysplazja) włóknisto-mięśniowe tętnic nerkowych jest najczęstszą przyczyną nadciśnienia tętniczego u chorych przed 40 rokiem życia. W badaniu angiograficznym daje typowo obraz: