Do miarodajnej oceny nosogardła najlepszą metodą jest: