Metodą odznaczającą się największą czułością i swoistością w wykrywaniu zmian przerzutowych w węzłach chłonnych szyi jest: