U dwutygodniowego noworodka, w ciężkim stanie ogólnym, urodzonego z niską masą ciała, rozpoznano martwicze zapalenie jelit (N.E.C.). Które z wymienionych twierdzeń jest nieprawdziwe?