U 2-miesięcznego chłopca stwierdzono kliniczne i laboratoryjne cechy ostro przebiegającego zakażenia układu moczowego. Zlecono wykonanie cystouretrografii mikcyjnej. Spośród wymienionych twierdzeń wybierz nieprawdziwe: