Które z wymienionych niżej schorzeń wątroby nie jest praktycznie możliwe do rozpoznania za pomocą metod obrazowych?