Rak jelita grubego najrzadziej (ok. 5%) występuje w: