Endoskopowa ultrasonografia jest najczulszą metodą w diagnostyce: