Metodą określającą najlepiej miejscowe cechy guza kości w planowaniu operacji jest: