Zwiększenie utlenowania krwi w tętnicy płucnej występuje w: