Wskazaniem do pierwotnej implantacji stentów w tętnicy nerkowej jest: