Zaburzenia struktury sutka stwierdzone bad. mammograficznym jest wskazaniem do: