Obraz radiologiczny klatki piersiowej w I fazie sarkoidozy charakteryzuje się: