W przypadku wykrycia przerzutów do nadnerczy ogniska pierwotnego nie należy szukać w: