Najczęstszą przyczyną poszerzenia przewodu słuchowego wewnętrznego jest/są: