Przerzuty do nadnerczy pochodzą najczęściej z raka: