Pacjent otrzymuje największą dawkę efektywną podczas wykonywania konwencjonalnego badania rtg: