Jakie elementy anatomiczne szczególnie ułatwiają w czasie badań obrazowych identyfikacje 8 segmentów wątroby, z których każdy stanowi odrębny anatomicznie fragment?