Zwapnienia w postaci podwójnie konturowanych girland, odpowiadających kształtom zakrętów mózgowych, występują w: