Której z wymienionych zmian chorobowych nie towarzyszy „objaw masy” w badaniach TK i MR?