Badanie TK jest czulszą metodą diagnostyczną aniżeli badanie MR w rozpoznawaniu: