Nowotworem rozwijającym się z pozostałości przewodu kieszonki Rathkego jest: