Najdokładniej wielkość, liczbę oraz położenie mięśniaków określa badanie: