Analiza krzywych wzmocnienia kontrastowego poprawia swoistość badania MR piersi, pomaga w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych. Wskaż zdanie prawdziwe, dotyczące diagnostyki MR piersi w zmianie ogniskowej złośliwej: