Które ze stwierdzeń dotyczących wgłobienia jest nieprawdziwe?