U pacjenta z wywiadem przebytej przed 3 tygodniami choroby wirusowej oraz objawami porażenia połowiczego, w badaniu MR stwierdzono rozlane zmiany hiperintensywne w obrazach T2-zależnych zlokalizowane w istocie białej płatów potylicznych. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest: