Cechą odróżniającą zmiany występujące w przebiegu ADEM i SM w badaniu MR jest: