W wykrywaniu którego z objawów choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa TK ma przewagę nad MR: