W badaniu MR torbiel czekoladowa w przebiegu endometriozy charakteryzuje się sygnałem: