W ocenie histopatologicznej raka gruczołu krokowego stosuje się skalę: