W prawidłowym badaniu USG jajnik zdrowej kobiety nie powinien w żadnym wymiarze przekraczać: