Który z wymienionych objawów w badaniu MR stawu kolanowego świadczy o pęknięciu łąkotki?