Wskaż zdanie fałszywe dotyczące więzadła łąkotkowo-udowego przedniego: