Wskaż zdanie fałszywe dotyczące anatomii prawidłowej gruczołu krokowego w badaniu MR: