Fragmentacja guzowatości piszczelowej oraz obrzęk tkanek miękkich w okolicy piszczelowego przyczepu więzadła rzepki występują w chorobie: