Obecność na zdjęciu rtg stawu kolanowego podchrzęstnego ogniska osteolitycznego ze sklerotyczną obwódką w obrębie obciążanej części kłykcia przyśrodkowego kości udowej u osoby starszej z wywiadem nagłego wystąpienia dolegliwości bólowych bez urazu odpowiada najpewniej: