W skład stożka rotatorów nie wchodzi ścięgno mięśnia: