Który z typów budowy wyrostka barkowego łopatki (wg Biglianiego) wiąże się ze zwiększoną częstością rozerwania pierścienia rotatorów?