15-letni pacjent zgłosił się do szpitala z powodu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi stwierdzonego podczas badania okresowego. W badaniu przedmiotowym stwierdzono ciśnienie tętnicze mierzone na kończynach górnych w wysokości 160/100 mmHg, natomiast na kończynach dolnych 110/90 mmHg. W badaniu rtg klatki piersiowej spodziewanymi objawami są wszystkie, z wyjątkiem: